امام حسن(علیه السلام):هیچ قومی بایکدیگرم نکردندمگرآنکه به راه پیشرفت خود رهنمون شدند.

امام حسن(علیه السلام):درمجازات خطاکارشتاب مکن ومیان خطاومجازات راهی برای عذرخواهی قرار ده.

امام حسن(علیه السلام):بامردم به گونه ای رفتارکن که دوست داری باتو آنگونه رفتارکنند.

امام حسن(علیه السلام):هرکس خدا رابندگی کند, خداوندهمه چیزرابنده اوگرداند.

امام حسن(علیه السلام):همین مقداربهره برداری از زبانت برایت بس که راه هدایت راازگمراهی برایت آشکارمیکند.

امام باقر(علیه السلام):چون کفش پوشی به پای راست شروع کن و دروقت درآوردن کفش, ابتدا از پای چپ درآور.     حلیه المتقین علامه مجلسی

 شهادت کریم اهلبیت امام حسن علیه السلام راتسلیت عرض مینمایم.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

بصیرت افزایی خودِ من فروش تولید قیمت کیف کفش در کرج بیمه آسیا - نمایندگی صیادی سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی اموزش و پرورش ایران صدا- دانلود آهنگ سفر به انتهای شب